Technisch Beheer

MJOP, monitoring en toezicht

De ontpoldering van de Noordwaard was in 2013 voor het Biesboschmuseum de directe aanleiding voor de herontwikkeling van het museum. Het museum was verouderd en niet toegerust om de groeiende bezoekersstroom gastvrij te ontvangen.

Vanaf 2014 heeft EDION voor het Biesboschmuseum het projectmanagement verzorgt en het ontwerp gemodelleerd en technisch uitgewerkt.
Om effectief samen te werken en de gegevensstroom tijdens herontwikkeling in goede banen te leiden heeft EDION het document management systeem van Edionline ingezet.
Middels een uitgekiende inrichting van het dossier en toegangsbeheer zijn alle technische gegevens (papier en digitaal) in het systeem gezet.

Nu het project gereed is zijn alle revisiedocumenten gearchiveerd in het beheer domein van Edionline.

De gecontracteerde onderhoudsbedrijven hebben toegang tot deze afdeling om documenten te raadplegen. Ook houden zij het dossier op orde door aangepaste tekeningen of onderhoudsrapportages te publiceren.
Voor de komende 10 jaar heeft EDION voor het Biesboschmuseum een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld zodat het museum haar jaarlijkse financiële planning kan afstemmen op de geplande onderhoudskosten.  Om de MJOP actueel te houden en te monitoren maakt EDION halfjaarlijks een rapportage over de kwaliteit van de bouwdelen.

Daarnaast houdt EDION toezicht en adviseert het Biesbosmuseum met betrekking tot het onderhoud en eventuele aanpassingen dat wordt uitgevoerd. Op deze wijze blijft de algehele kwaliteit en die van constructies en brand technische bouwdelen specifiek gewaarborgd.

Bent u ook geïnteresseerd in het technisch beheer van EDION en de werking en mogelijkheden van Edionline?
Of heeft u ondersteuning en advies nodig bij de inrichting van uw gebouwdossiers?

Neem dan vrijblijvend contact op met EDION.

Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email