Ontwerp en engineering

Nieuwbouw bedrijfshal productiebedrijf

Voor het productiebedrijf Keynaps, gevestigd in het buitengebied van Weert heeft EDION architectuur een ontwerp gemaakt voor moderne bedrijfshal met kantoor.  Aanleiding was dat de bestaande bebouwing het groeiend personeelsbestand niet meer kan huisvesten.

EDION heeft in nauwe samenwerking met de opdrachtgever het Schets Ontwerp verder uitgewerkt in een totaalplan. Aan de hand van een uitgebreid programma van eisen heeft EDION een bedrijfsgebouw ontworpen dat gefaseerd kan worden gebouwd zodat een ononderbroken bedrijfsvoering kan worden gewaarborgd.

Uitgevoerde werkzaamheden:
  • Indienen en coördineren van de nodige bouwvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen
  • Advisering bouwfasen en opstellen PVE
  • Modelleren, detailleren, extraheren plattegronden, doorgesneden en detaillering
  • Opstellen STABU bestek en voorwaarden
  • Aanbesteding en bouwvoorbereiding en uitvoering
  • Directievoering en verslaglegging
  • beheren planning, projectfinanciën, meer-minderwerken

Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email