Eurokwartier Nieuw Vennep

Nieuwbouw 22 bedrijfsunits

Aan de Pesetaweg in Nieuw Vennep staat de bouw van 22 nieuwe bedrijfsunits gepland. Deze zijn vrij op naam te koop en worden gebouwd door de aannemer TwoBuild uit Z.O. Beemster.
EDION heeft de opdracht gekregen om het BIM model en de daaruit te extraheren uitvoeringstekeningen te vervaardigen.

De start
Het BIM model van de bedrijfsunits moet overeenkomen met het beeld dat de architect voor ogen heeft. Ook moet het BIM model van de bedrijfsunits passen op het terrein.
EDION heeft hiervoor de voorhanden zijnde CAD tekeningen en BIM modellen samengevoegd en gecontroleerd om tot de juiste maatvoering en beoogde vormgeving te komen.
De architect heeft een IFC model aangeleverd dat was gemaakt voor de bouwaanvraag en het genereren van 3D impressies.
Bij het kadaster is een digitale kaart van het terrein opgevraagd en is de maatvoering in het werk gecontroleerd. Dit was nodig omdat het project grenst aan een water van Hoogheemraadschap.

De digitale kaart van het kadaster met daarop aangegeven de in werkelijke opgemeten oever is als onderlegger gebruikt voor het plan. Omdat de oever op sommige plaatsen meer dan een meter terug ligt t.o.v. van de kadastrale erfgrens, is vanuit kostenoverweging besloten om de positie van de geprojecteerde bedrijfsunits aan te passen.

Tijdens het “bouwen” van het BIM model zijn in overleg met de architect enkele maatvoering technische aanpassingen in het ontwerp gedaan die voortkomen uit het inlezen van (parametrische) objecten van de toe te passen bouwdelen en materialen. Ook de opbouw van details m.b.t. constructie, bouwfysica en algemene bouwkunde hebben geleid tot enkele aanpassingen in de vormgeving.
Het uitwerken van details is nog het lekkere handwerk want de modelleersoftware is – anders dan men in de reclame doet geloven – nog steeds niet zover dat je alles op detailniveau kunt modelleren. Het mooie van BIM  modellen is wel dat doorsneden en globale details worden gegenereerd vanuit het model.  Deze kun je in grote lijnen “overtrekken” in verder uitwerken. Dit komt de snelheid ten goede en voorkomt veel fouten zoals bij het traditionele 2D tekenwerk als bij AutoCAD.

Het door EDION vervaardigd BIM model met de daaruit gedestilleerde plattegronden, aanzichten en doorsneden vormen de basis voor de uitvoerder en onderaannemers van TwoBuild. Jammer genoeg werken nog steeds veel bedrijven niet met BIM modellen.

Daarnaast ondersteund EDION de werkvoorbereiding met inkoop, planning en kostenbeheersing. Ook heeft EDION het door haar ontwikkeld platform Edionline geïntroduceerd om meer effectief samen te werken met een dossier op orde.
Intern heeft TwoBuild het dossier nu op orde. Ook onderaannemers kunnen middels een uitgekiende rechtenstructuur eenvoudig de documenten rondom het project raadplegen en publiceren in hetzelfde projectdossier.
Iedereen wordt automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen/wijzigingen en werken altijd met de laatste versie vanuit het centraal projectdossier.