BOUWKUNDIGEN
voor particulieren en bedrijven
2D/3D BIM MODELLEN
voor particulieren en bedrijven
Nieuwbouw Schaijk
PROJECTMANAGEMENT
voor particulieren en bedrijven
OCCR ProRail
DOSSIERBEHEER
voor vastgoedeigenaren
Aanbouw Heeze
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Deel deze pagina

Onze diensten

Wij werken voor bedrijven en particulieren.
Of het nu gaat om een eenvoudige 2D bouwtekening of meer geavanceerde 3D BIM modellen, wij zijn er klaar voor.
Het kan ook zijn dat u een project wilt starten maar behoefte heeft aan een projectleider, directievoerder of bouwcoördinator. Ook daarin hebben wij ruime ervaringen. Ons uitgangspunt hierbij is coöperatief samenwerken want dat leidt direct tot meer vakmanschap. En als vakmensen vakwerk mogen leveren leidt dat direct tot meer arbeidssatisfactie. Bovendien heeft vakmanschap en satisfactie niet alleen een positieve uitwerking op het eindproduct maar ook op de factoren tijd en geld.
Ook motiveren wij het vertrouwen in elkaar.
Dat begint bij goed, efficiënt en transparant informatie delen.

Daarnaast is controleren en gecontroleerd worden de verantwoordelijkheid van iedereen die bij de samenwerking betrokken is.
Samen fouten op lossen en samen proberen fouten bij anderen te voorkomen.
Als beheerder van technisch vastgoeddossiers hebben we ook ruime ervaring opgedaan in het archiveren en up to date houden van de dossiers. We hebben er zelfs het platform Edionline voor gebouwd! Wij kunnen u dan ook goed van dienst zijn bij het opzetten en beheren van uw technisch vastgoeddossier.
EDION gaat uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen voor een meer coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie en meer beheersing van tijd, geld en kwaliteit.

Waterbeleving Werkendam

Onze brede bouwkundige kennis vormt de basis van het bedrijf.
Wij zijn vanaf 1996 actief in de bouwvoorbereiding, uitvoering en het technisch beheer van gebouwen.
Publieke en private organisaties helpen wij bij het oplossen van bouwtechnische vraagstukken en het realiseren van nieuwe plannen.

U kunt ons inzetten voor nieuwbouwprojecten maar ook voor bestaande gebouwen als het gaat om renovaties, uitbreidingen en inspecties.
Daarnaast worden wij ingezet voor het begeleiden van het bouwproces, het bouwtechnisch ondersteunen van architecten, aannemers en gebouweigenaren.

Wij doen dit pragmatisch, innovatief, mensgericht, onconventioneel en met veel plezier.

Let's Grow Weert

Een van de kerntaken van EDION is het uitwerken van ideeën. Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij de nodige expertises die kunnen worden ingezet als het gaat om modelleren en detailleren.
Ook is er een grote dosis bouwkundige kennis, materiaalkunde en uitvoeringstechniek aanwezig om uw project te engineeren.

Omdat voor het engineeren van projecten meerdere disciplines moeten samenwerken, maken wij gebruik van Edionline om op het juiste moment, de juiste mensen van de juiste informatie te voorzien. Na realisatie van het project kan Edioline naadloos worden ingezet als centraal vastgoed dossier voor het beheer en onderhoud van gebouwen.

Modelleren (BIM) en 2D tekenwerk
Tegenwoordig wordt elk gebouw als BIM model uitgewerkt.
De betrokken bedrijven rondom een project gebruiken hun eigen modelleersoftware om te engineeren.  

Er is een groot verscheidenheid modelleer software in de handel. Omdat de softwarehuizen vanuit het oogpunt van concurrentie elkaar uitsluiten is het belangrijk om in een onafhankelijk bestandsformaat (IFC) informatie met elkaar uit te wisselen.
Dat is goed voor de opdrachtgever en goed voor het bouwproces.

Ook wij werken alle projecten uit in een 3D BIM model. Voor iedereen heeft dit veel voordelen.
Vanuit het model kunnen real time doorsneden, plattegronden en aanzichten gegenereerd worden. Gewoon thuis op de bank met een tablet. Het is ook mogelijk om met of zonder 3D bril een virtuele tour door uw project te maken.

Wij gebruiken het inmiddels ook in bouwvergaderingen en op de bouw om de uitvoerende partijen extra informatie en uitleg te geven.

Bestek en voorwaarden (STABU)
Voor de wat grotere projecten is naast de BIM modellen, tekeningen en berekeningen ook een bestek en voorwaarden noodzakelijk om eenduidig te communiceren.

Het bestek en voorwaarden bestaat uit een juridische afdeling en een technische afdeling. De juridische afdeling omvat de spelregels tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij(en). De technisch afdeling omvat de specificaties van toe te passen materialen.
De inhoud van het bestek en voorwaarden moet aansluiten op de BIM modellen, de tekeningen en berekeningen. En vise versa.

EDION schrijft bestek en voorwaarden volgens de STABU-systematiek. Het uitgangspunt is een bruikbaar (dus leesbaar) prestatiegericht bestek te schrijven dat functioneel en juridisch evenwichtig is opgebouwd.

Operationeel Control Centru m Rail Utrecht

Bedrijven en particulieren helpen wij bij het realiseren van nieuwe plannen door aan het bouwproces deel te nemen als directievoerder, projectmanager of bouwcoördinator.
EDION gaat uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen voor een meer coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie.
Dit vormt de basis voor een goede ketensamenwerking en meer beheersing van tijd, geld en kwaliteit.
Vanuit deze visie vervullen wij onze rol om elk project voor de opdrachtgever met succes af te ronden.

Om de stakeholders rondom projecten effectief te laten samenwerken, zetten wij het platform Edionline in om op het juiste moment, de juiste mensen van de juiste informatie te voorzien.
Door gebruik van dit platform wordt de mate van samenwerking en prestatie meer inzichtelijk en kan het proces duidelijker en daadkrachtiger worden gestuurd.
Na realisatie van het project kan Edionline naadloos worden ingezet als centraal vastgoed dossier voor het beheer en onderhoud van gebouwen.

Diensten die wij voor kunnen verrichten:

 • Programma van Eisen opstellen en beoordelen
 • Management en toezicht (kosten, organisatie, planning en kwaliteit)
 • Verslaglegging
 • BIM management
 • Aanbestedingen en contractvorming
 • Planning
 • Informatievoorziening
 • Interimmanagement en detachering

BiesboschMuseum Werkendam

Zelden is het dossier van vastgoed op orde of ligt verspreid bij verschillende bedrijven die het onderhoud en/of beheer uitvoeren. Dit leidt vaak tot onnodig veel zoektijd, het (telkens) opnieuw inmeten en opnemen van het vastgoed omdat de gegevens niet compleet of gewoon zoek zijn.
Wijzigen of aanpassingen worden zelden tot nooit in de revisiestukken bijgewerkt en het gebeurd regelmatig dat bij het overstappen naar een andere onderhoud- en/of beheer organisatie het dossier incompleet of geheel niet wordt overgedragen.

De gebouweigenaar is zelden eigenaar van haar dossier en heeft vaak geen helder beeld van de toestand waarin het vastgoed verkeerd.

De gevolgen van een dossier dat niet op orde is kunnen groot zijn.
Het niet goed up to date houden van bijvoorbeeld constructieve ingrepen of aanpassingen aan brandscheidingen kunnen tot gevaarlijke en ook kostbare situaties leiden.
Denk bijvoorbeeld aan brand- of instortingsgevaar maar ook het veilig en toekomstbestendig beheren en onderhouden van het vastgoed.
Ook de verkoopwaarde kan lager zijn door het ontbreken/ incompleet of niet up to date zijn van het gebouwdossier.
Zorg dat het gebouwdossier uw eigendom blijft en op orde is

EDION kan u ondersteunen met het technisch vastgoeddossier:

 • Inrichten van technisch vastgoeddossier
 • Doorvoeren en/of controleren van mutaties in 2D tekeningen 3D BIM-modellen
 • Digitaliseren en verwerken van tekeningen en rapportages
 • Inmeten en 2D/3D uitwerken van de bestaande situatie

Desgewenst kan Edionline ook als centrale vastgoeddossier worden ingezet voor het beheer van uw vastgoeddossiers.
Het platform is voorzien van gereguleerde toegangsbeheer. U bepaald welke beheerders en onderhoudsbedrijven toegang krijgen tot uw dossiers. Laat hen uw dossier up to date houden en blijf in control door effectief toezicht en eigenaar te blijven van uw vastgoeddossier.

Laatste berichten